ТЬЮТОРИНГ ЦЕ

В основі тьюторингу як освітнього методу лежить розвиток індивідуальної особистості, сприяє розвитку критичного, креативного мислення, емоційного інтелекту, вмінню навчатися, бути самостійним, вміти робити вибір, приймати рішення та нести відповідальність за свій вибір, своє майбутнє (в тому числі й за освіту). Задача навчального закладу допомогти учню/студенту побачити та зрозуміти свої індивідуальні особливості та навчити їх використовувати в будь-якій свої діяльності. Розуміння самого себе, самоефективність та самооцінка впливають на цілі, на які орієнтуються учні/студенти, а підтримка в цьому процесі розкриває їх потенціал як людини і члена суспільства. Досягти подібних результатів можна за умов реалізації педагогіки партнерства в навчальному закладі. Основний ресурс тьюторингу полягає в тому, що цей метод допомагає людині знайти та вибудовувати свій шлях, посилюючи самого себе та, одночасно, інших людей, серед яких
живеш, дієш. Людина розуміє себе, свій стиль діяльності, сприймає свої потреби, бажання, цінності, задачі – з одного боку, а з іншого – усвідомлює соціальну відповідальність перед іншими, тобто досягнення різного та спільного одночасно.
Базову дефініцію тьюторингу можна визначити як індивідуальну роботу з підопічним, яка полягає в довготривалій, систематичній роботі, метою якої є підтримка учня чи студента в його розвитку відповідно до його схильностей, інтересів та можливостей.
Важливо також те, що тьюторинг є методом, який можна використовувати не лише в школі чи університеті, а в громадських організація, які працюють з молоддю, в клубах. Тьюторинг, разом з коучингом та менторингом, все частіше практикується як метод в там, де акцент робиться на всебічний розвиток особистості та розвиток відповідальності за себе.

Тьюторинг ґрунтується на трьох стовпах, які визначені психологами, філософами, педагогами – теоретиками та практиками:

по-перше, відносини між учнем та дорослим. Відносини, які передбачають взаємоповагу, довіру, автономію учня з однієї сторони, авторитет тьютора – з іншої. Відносини, в яких тьютор та підопічний разом шукають відповіді на питання, критично мислять. Відносини, в яких добро підопічного найважливіша цінність для тьютора.
По-друге, розвиток характеру учня, його позитивних рис. Адже розвиток потенціалу людини має цілісне розуміння: людина є не тільки для себе, а також для суспільства.
В-третіх, сучасні дослідження в області позитивної психології. В багатьох аспектах її тези спільні з попередніми стовпами: в сенсі ролі людини для інших в процесі особистого зростання. Тобто акцентує увагу на розвитку талантів та сильних сторін, а також дає практичні інструменти для розвитку як власного потенціалу, так й інших. Ці три стовпи дають шанс тьюторингу бути глибоким та ефективним процесом.